הפוליטיקה של מחר

עושים פוליטיקה מהמסד לטפחות.

דני פילק ודב חנין ב-4 מפגשים.